Get Adobe Flash player
Tenderi Javne nabavke

reklama 3

Javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku sistema vatrodojave za Gradsku tržnicu Markale

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku rasvjetnih tijela

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku profilisanog lima

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku materijala za čišćenje

Odluka o dodjeli ugovora za izradu dokumentacije elaborata zaštite štićenog prostora

Odluka o dodjeli ugovora za štampanje blokova

Odluka o dodjeli ugovora za izradu idejnog rješenja projekta nadogradnje tržnice Alipašino polje

Revidirani Plan javnih nabavki za 2017. godinu Prva izmjena i dopuna

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluga osiguranja, lica i auto odgovornosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka građevinskog, bradarskog, vodoinstalaterskog, elektro-materijala i alata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za reviziju planova zaštite od požara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu grafičkih podloga

Odluka o izboru za nabavku hidroizolacionog materijala za Gradsku tržnicu Markale

Odluka o dodjeli ugovora za DDD usluge

Odluka o dodjeli ugovora za mjeriteljske usluge

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kamera za video nadzor

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku stolarije 

Odluka o dodjeli najpovoljnijeg ponuđača za reviziju privatizacije

Informacija o pokretanju pregovaračkog postupka bez obavještenja

Odluka o dodjeli ugovora o nadzoru radova

Plan javnih nabavki za 2017. g.

Ugovor za nabavku aluminijskih portala 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradke tržnice "Markale"

Sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradske tržnice "Markale"

Nabavka pravnih usluga

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku servera i prateće opreme

Odluka o dodjeli ugovora za igličastu zavjesu na krovu

Odluka o dodjeli ugovora za Idejno rješenje

Ugovor za nabavku lima

Ugovor za nabavku željeznih profila

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku lima

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku željeznih profila

Obavještenje o nabavci željeznih profila

 Obavještenje o nabavci lima.pdf

 Obavještenje o nabavci usluga revolving kredita

Odluka o dodjeli ugovora za revolving kredit

 
Oglas za zakup prostora