Get Adobe Flash player
O nama Djelatnost

reklama 3

Djelatnost

Djelatnost preduzeća je utvrđena Statutom KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst : OPU-IP 1379/2016 od 29.09.2016. godine)


- Član.8 Djelatnosti preduzeća upisane su u registarOpćinskog suda u Sarajevu, saglasno Klasifikaciji djelatnosti BiH Službeni glasnik BiH, broj47/10) i iste usklađene glase kako slijedi:

37.00 Uklanjanje otpadnih voda

46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

46.23 Trgovina na veliko živim životinjama

46.24 Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama

43.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlijičnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima

46.34 Trgovina na veliko pićima

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima

46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

46.41 Trgovina na veliko tekstilom

46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom

46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje

46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama

46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo

46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima

47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama

47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama

47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama

47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama

47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama

52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup

Agencije za promociju (reklamu i propagandu)

31.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

32.92 Djalatnosti pakovanja

32.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti,d.n.

-Član 9. Djelatnost Preduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju glasi:

Vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti

- Član 10. Preduzeće može obavljati i djelatnosti koje su direktno vezane za djelatnosti utvrđene ovim Statutom, odnosno one koje direktno koriste Preduzeću, poboljšanjem ključnih kapaciteta i finansijskih rezultata Preduzeća u cjelini.

Preduzeće može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.