Get Adobe Flash player
Tenderi

reklama 3

Praćenje realizacije ugovora

Praćenje realizacije ugovora

 

Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o dodjeli ugovora
 

Javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora - Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu

Odluka o dodjeli ugovora - Nabavka usluga servisiranja motornih vozila

Odluka o dodjeli ugovora - Nabavka oznaka za prodajna mjesta

Plan javnih nabavki Preduzeća za 2018. godinu

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka pijačnih stolova

Odluka o dodjeli ugovora-  Štampanje reklama i promocije 

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka računarske opreme

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka goriva za prijevoz

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka reklamnog materijala

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka kanti za smeće i kolica za odvoz smeća

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka montažno-demontažnih drvenih kioska

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka i ugradnja zaštite od požara za Gradsku tržnicu Markale

Plan javnih nabavki- Druga izmjena i dopuna

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka profilisanog lima

Revidirani Plan javnih nabavki za 2017 godinu- I izmjena i dopuna

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka usluga štampanja blokova

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka građevinskog, vodoinstalaterskog, bravarskog, elektro materijala i alata

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i auto odgovornosti

Odluka o dodjeli ugovora- Izrada idejnog projekta za PJ Alipašino polje

Odluka o dodjeli ugovora- Izrada grafičkih podloga za sve poslovne jedinice

Odluka o dodjeli ugovora- Revizija planaova zaštite od požara

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka hidroizolacionog materijala

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije

 Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka mjeriteljskih usluga 

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka video nadzora za PJ Gradska tržnica i PJ Grbavica

 Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka vrtlarskih proizvoda

Odluka o dodjeli ugovora- Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji fasade na Gradskoj tržnici Markale

Odluka o dodjeli ugovora - Nabavka drvene stolarije u Gradskoj tržnici Markale

Odluka o dodjeli ugovora - Revizija privatizacije Preduzeća

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 Detaljnije informacije o javnim nabavkama koje KJKP "Tržnice pijace" dooo Sarajevo provodi, mogu se pronaći na portalu www.ejn.gov.ba i http://jn.ks.gov.ba/

 

Oglas - zakup prostora Pijačna bb - Stup

Na osnovu Odluke Uprave KJKP»Tržnice pijace» d.o.o. Sarajevo,  objavljujemo

O  G  L  A  S

Izdaje se u zakup zemljište površine 15.000,00 m2,  na lokaciji «Stup», Pijačna bb, koji se može koristiti za razne namjene (auto pijaca, parkiranje teretnih vozila, autobusa i automobila; skladišni prostor na otvorenom, razne sportske djelatnosti i druge djelatnosti...)Prostor se nalazi u privrednoj zoni sa prilazom iz dva pravca.

Stup-Pijacna01
Stup-Pijacna01
Stup-Pijacna02
Stup-Pijacna03
Stup-Pijacna04
bwd  strana 1/4  fwd

Navedena  lokacija  je ograđena metalnom ogradom visine 2 m sa rasvjetom ,  i uređena  kompletna infrastruktura.
Cijena zakupa je  utvrđena  Cjenovnikom Preduzeća.

Lokacija se može obići i pogledati svakog radnog dana od 1100 do 1400 sati, uz prisustvo ovlaštenog lica KJKP»Tržnice pijace» d.o.o. Sarajevo.
Za dodatne informacije i upute, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti  u prostorije KJKP»Tržnice pijace»d.o.o Sarajevo, ul.M.M.Bašeskije 4a, ili na telefon:

033 205 353.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oglas za zakup prostora