Get Adobe Flash player
Tenderi

reklama 3

Praćenje realizacije ugovora

Praćenje realizacije ugovora

 

Javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku sistema vatrodojave za Gradsku tržnicu Markale

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku rasvjetnih tijela

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku profilisanog lima

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku materijala za čišćenje

Odluka o dodjeli ugovora za izradu dokumentacije elaborata zaštite štićenog prostora

Odluka o dodjeli ugovora za štampanje blokova

Odluka o dodjeli ugovora za izradu idejnog rješenja projekta nadogradnje tržnice Alipašino polje

Revidirani Plan javnih nabavki za 2017. godinu Prva izmjena i dopuna

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluga osiguranja, lica i auto odgovornosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka građevinskog, bradarskog, vodoinstalaterskog, elektro-materijala i alata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za reviziju planova zaštite od požara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu grafičkih podloga

Odluka o izboru za nabavku hidroizolacionog materijala za Gradsku tržnicu Markale

Odluka o dodjeli ugovora za DDD usluge

Odluka o dodjeli ugovora za mjeriteljske usluge

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kamera za video nadzor

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku stolarije 

Odluka o dodjeli najpovoljnijeg ponuđača za reviziju privatizacije

Informacija o pokretanju pregovaračkog postupka bez obavještenja

Odluka o dodjeli ugovora o nadzoru radova

Plan javnih nabavki za 2017. g.

Ugovor za nabavku aluminijskih portala 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradke tržnice "Markale"

Sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradske tržnice "Markale"

Nabavka pravnih usluga

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku servera i prateće opreme

Odluka o dodjeli ugovora za igličastu zavjesu na krovu

Odluka o dodjeli ugovora za Idejno rješenje

Ugovor za nabavku lima

Ugovor za nabavku željeznih profila

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku lima

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku željeznih profila

Obavještenje o nabavci željeznih profila

 Obavještenje o nabavci lima.pdf

 Obavještenje o nabavci usluga revolving kredita

Odluka o dodjeli ugovora za revolving kredit

 

Oglas - zakup prostora Pijačna bb - Stup

Na osnovu Odluke Uprave KJKP»Tržnice pijace» d.o.o. Sarajevo,  objavljujemo

O  G  L  A  S

Izdaje se u zakup zemljište površine 15.000,00 m2,  na lokaciji «Stup», Pijačna bb, koji se može koristiti za razne namjene (auto pijaca, parkiranje teretnih vozila, autobusa i automobila; skladišni prostor na otvorenom, razne sportske djelatnosti i druge djelatnosti...)Prostor se nalazi u privrednoj zoni sa prilazom iz dva pravca.

Stup-Pijacna01
Stup-Pijacna01
Stup-Pijacna02
Stup-Pijacna03
Stup-Pijacna04
bwd  strana 1/4  fwd

Navedena  lokacija  je ograđena metalnom ogradom visine 2 m sa rasvjetom ,  i uređena  kompletna infrastruktura.
Cijena zakupa je  utvrđena  Cjenovnikom Preduzeća.

Lokacija se može obići i pogledati svakog radnog dana od 1100 do 1400 sati, uz prisustvo ovlaštenog lica KJKP»Tržnice pijace» d.o.o. Sarajevo.
Za dodatne informacije i upute, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti  u prostorije KJKP»Tržnice pijace»d.o.o Sarajevo, ul.M.M.Bašeskije 4a, ili na telefon:

033 205 353.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oglas za zakup prostora