Get Adobe Flash player
O nama

reklama 3

O nama

Uprava

 Upravu preduzeća čini:

 DIREKTOR:

Jasmin Terović, 

 

 Adresa Preduzeća: M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo

 mail protokol:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

Ažurirano (Petak, 26 Januar 2018 14:46)

 

Upravljačka struktura Preduzeća

Organizacionu strukturu preduzeća čine:

- skupština preduzeća

- nadzorni odbor

- uprava preduzeća 

 

Preduzeće je podijeljeno na službe:

 

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove:

Rukovodilac Službe: Azra Mešić dipl. ecc., kontakt telefon: 033/205-353, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove:

Rukovodilac Službe: Hidajeta Bašić dipl. pravnik, kontakt telefon: 033/205-353, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Služba za komercijalne poslove:

Rukovodilac Službe: Emir Dervišagić dipl.ecc, kontakt telefon: 033/205-353, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Služba za razvoj i održavanje:

Rukovodilac Službe za razvoj i održavanje: Sejad Đozo profesor odbrane i sigurnosti-Fak.političkih nauka, kontakt telefon: 062/991-990, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ažurirano (četvrtak, 30 Mart 2017 11:33)

 

Djelatnost

Djelatnost preduzeća je utvrđena Statutom KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst : OPU-IP 1379/2016 od 29.09.2016. godine)


- Član.8 Djelatnosti preduzeća upisane su u registarOpćinskog suda u Sarajevu, saglasno Klasifikaciji djelatnosti BiH Službeni glasnik BiH, broj47/10) i iste usklađene glase kako slijedi:

37.00 Uklanjanje otpadnih voda

46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

46.23 Trgovina na veliko živim životinjama

46.24 Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama

43.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlijičnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima

46.34 Trgovina na veliko pićima

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima

46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

46.41 Trgovina na veliko tekstilom

46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom

46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje

46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama

46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo

46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima

47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama

47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama

47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama

47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama

47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama

52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup

Agencije za promociju (reklamu i propagandu)

31.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

32.92 Djalatnosti pakovanja

32.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti,d.n.

-Član 9. Djelatnost Preduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju glasi:

Vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti

- Član 10. Preduzeće može obavljati i djelatnosti koje su direktno vezane za djelatnosti utvrđene ovim Statutom, odnosno one koje direktno koriste Preduzeću, poboljšanjem ključnih kapaciteta i finansijskih rezultata Preduzeća u cjelini.

Preduzeće može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Ažurirano (četvrtak, 30 Mart 2017 11:31)

 

Markale je naziv za gradsku tržnicu u Sarajevu.

clanak_trznica01  clanak_trznica02

Markale su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Projekat je izrađen 1894. godine pod imenom “Markthalle fur Sarajevo”, a zgrada je bila gotova godinu dana kasnije.

Projektant zgrade tržnice bio je August Butsch, a izgrađena je u neorenesansnom stilu. Ranije su na zgradi tržnice postojali bočni ulazi, a kada su zatvoreni, probijana su današnja dva ulaza, od kojih je prednje pročelje izgrađeno s tri luka, po uzoru na antičku arhitekturu.

U unutrašnjem prostoru, čelično-drvena, rešetkasta konstrukcija svoda, kao i podrumska hladnjača predstavljaju savremenu sliku rješavanja unutrašnjeg prostora. U auli se nalazi sat izrađen u stilu secesije, koji i danas postoji. 

 Zgrada tržnice je nastala kao potreba građana koji bi objedinio trgovinu namirnicama koja je bila intenzivirana zbog izgradnje željezničke stanice. Projekat je izrađen 1894 godine pod imenom „Markthalle fur Sarajevo“, a zgrada je bila gotova godinu dana kasnije. Iako je sam autor projekta nepoznat, arhitektonsko rješenje pročelja zgrade podsjeća na ostale projekte Josipa Vancaša. Na izvedbenim projektima se nalazi potpis August Butsch, ali njegovo djelovanje u BiH ne ukazuje na njega kao projektanta. Zgrada je građena u neorenesansnom stilu i kao takva reprezentira jedno od vrijednijih ostvarenja u toj kategoriji. U unutrašnjem prostoru, čelično-drvena, rešetkasta konstrukcija svoda, kao i podrumska hladnjača predstavljaju suvremenu sliku rješavanja unutarnjeg prostora.

Početkom austrougarske uprave u Bosni nastaju brojni poslovni objekti, naročito u Sarajevu u zoni zapadno od Baščaršije.Težište gradskih centralnih funkcija pomjera se prema zapadu, a pojava Gradskog kolodvora na mjestu današnjeg Trga Oslobođenja tom prostoru daje značaj živog gradskog centra sa brojnim trgovinama. Posebno su bile zastupljene prodavnice mesa i zeleni, te se pojavila potreba zaizgradnjom Gradske tržnice u kojoj bi se organizovala i objedinjavala prodaja prehrambenih proizvoda, odnosno preselili svi mesari i trgovci zeleni iz ulica Franje Josipa, Ferhadije, Ćemaluše, Kujundžiluka i Predimaret.

Time je lokacija već bila predodređena, tako da se idejni projekat zgrade tržnice radi već 1894. godine (nacrti se nalaze u arhivu Zavoda za planiranje  razvoja grada Sarajeva). Predpostavlja se da je projektant Josip Vancaš, mada on na projektima nije potpisan.

Gradska tržnica je otvorena 01.novembra 1895 godine, i sve do danas ima istu namjenu.

clanak_trznica03  clanak_trznica04

O tome su ondašnje novine («Sarajevski list» br.131, 1895.godina 2.nov.) pod naslovom «Otvaranje gradske tržnice» objavile:» Desno i lijevo su dućani za mesare, a sredinu zauzimaju prodavači  zeleni, voća i druge robe...Jučer na dan  1.nov. stupila je gradska tržnica u život i otpočeo javni promet u njoj».

Tržnica je pravougaone osnove (gabarit 46x19,90 m.) sa trijemom od tri traveja na južnom pročelju.Ako se uzme u obzir da se historicizam u svojim razvijenim oblicima javlja u Bosni samo desetak godina ranije, ovu arhitekturu možemo smatrati jednom od najvrijednijih i najkvalitetnijih ostvarenja u kategoriji neorenesanse.

Tržnica je prizemna zgrada sa podrumom po cijeloj površini. Jedinstven prizemni prostor organizovan je  po dužnom i poprečnom osovinom, na čijem je presjecištu stajala fontana, a iznad nje je sa krovne rešetke  visio veliki sat. Ovako velik i svečan prostor, visok skoro osam metara, imao je u oblikovanom smislu karakter javnog prostora, odnosno arhitekturu zatvorenog  trga. Zajedno sa eksterijerom, objekat je bio reprezentativna građevina sa glavnim, trijemom naglašenim ulazom na južnoj strani, te je svojim impozantnim dimenzijama, veličinom unutrašnjeg prostora i bogatom dekorativnom plastikom predstavljao pravi hram trgovine.

Posebno značajan arhitektonski element ovog objekta je njegova drveno-željezna konstrukcija krovišta, koja premošćuje raspon od 18. m. tj. ukupnu širinu objekta.Ovakvih rešetki  je 10., a u arhitekturi Sarajeva ovaj raspon je svojevremeno bio najveći.

Navedene vrijednosti objekta, a posebno krovno rješenje konstrukcijom velikog raspona, razlozi su da je isti registrovan kao istaknuti spomenik kulture graditeljstva u Sarajevu.

Gradska tržnica Markale je sjedište Preduzeća KJKP "Tržnice pijace" d.o.o. Sarajevo.

 

clanak_trznica05  clanak_trznica06

Ažurirano (Petak, 26 Januar 2018 14:44)