LEGENDA:

Prelaskom miša preko naziva na listi ili lokacije objekta na velikoj karti, na maloj karti će se pojaviti odgovarajuća uvećana karta lokacije objekta

Tržnice/Pijace Sarajevo

karta grada sa ucrtanim lokacijama objekata

 

Pijaca Telali

Pijaca Markale

Gradska Tržnica

Pijaca Ciglane

Pijaca/Tržnica Grbavica

Pijaca Hrasno

Pijaca Kvadrant

Pijaca Alipašino Polje

Pijaca Dobrinja

Pijaca Ilidža

Pijaca/Tržnica Vogošća