Javni konkurs za izbor i imenovanje Uprave - direktora