Uprava

 Upravu preduzeća čini:

DIREKTOR:

Alija Hodžić, 

Adresa Preduzeća: M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo

mail: alija.hodzic@trznice.ba

mail protokol:  kjkptrznicesa@bih.net.ba

 

 

Kontaktirajte nas