Upravljačka struktura Preduzeća

Organizacionu strukturu preduzeća čine:

  • skupština preduzeća
  • nadzorni odbor
  • uprava preduzeća 

 

Preduzeće je podijeljeno na službe:

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove:

Rukovodilac Službe: Azra Mešić dipl. ecc.,
kontakt telefon: 033/205-353, mail: azra.mesic@trznice.ba

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove:

Rukovodilac Službe: Hidajeta Bašić dipl. pravnik,
kontakt telefon: 033/205-353, mail:hidajeta.basic@trznice.ba

Služba za komercijalne poslove:

Rukovodilac Službe: Emir Dervišagić dipl.ecc,
kontakt telefon: 033/205-353, mail:emir.dervisagic@trznice.ba

Služba za razvoj i održavanje:

Rukovodilac Službe za razvoj i održavanje: Sejad Đozo profesor odbrane i sigurnosti-Fak.političkih nauka,
kontakt telefon: 062/991-990, mail: soksole@hotmail.com

 

Kontaktirajte nas