Javni konkurs za izbor članova Nadzornog odbora KJKP "Tržnnice i pijace" d.o.o. Sarajevo