Novi izgled pijace Markale

Da bi se omogućili bolji uvjeti za rad trgovaca, na pijaci „Markale“ u toku je postavljane 56 novih drvenih stolova. 
stolovi su rađeni po uzoru na drvene tradicionalne stolove koji imaju dio predviđen za ostavljanje voća i povrća koji se može zatvoriti, te će zahvaljujući tome trgovci uštedjeti jer neće morati plaćati skladištenje robe u drugim magacinima. 

Na pijaci Markale su korišteni stolovi od 2001 godine koji nisu praktični za ostavljanje robe i bili su manji u odnosu na nove stolove.
Nabavka stolova je izvršena uz pomoć resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo.
Osim novih stolova, urađeno je i brendiranje pijace odnosno svi ulazi su napravljeni kao reklama  s natpisima - Kupujmo domaće, kako bismo uticali na svijest građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda, a koje se mogu kupiti na ovoj pijaci.
Pored ulaza brendirani su i stubovi pijace.