Uprava

Upravu preduzeća čini:

DIREKTOR:

Jasmin Terović

mail: direktor@trznice.ba

IZVRŠNI DIREKTOR:

Bojan Miškić 

mail: bojan.miskic@trznice.ba

Adresa Preduzeća: M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo

mail protokol:  kjkptrznicesa@bih.net.ba

 

Upravljačka struktura Preduzeća

Organizacionu strukturu preduzeća čine:

 • Skupština preduzeća
 • Nadzorni odbor
 • Uprava preduzeća 

 

Preduzeće je podijeljeno na Sektor i službe:

           Sektor za razvoj, marketing i komercijalne poslove:

            (Služba za komercijalne poslove i nabavke i Služba za razvoj i održavanje)

          Služba za komercijalne poslove:

          Služba za finansijsko računovodstvene poslove:

           Rukovodilac Službe: Mirsad Delić dipl. ecc., kontakt telefon: 033/205-353

Djelatnost

Djelatnost preduzeća je utvrđena Statutom KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo(prečišćeni tekst : OPU-IP 1379/2016 od 29.09.2016. godine)


- Član.8 Djelatnosti preduzeća upisane su u registarOpćinskog suda u Sarajevu, saglasno Klasifikaciji djelatnosti BiH Službeni glasnik BiH, broj47/10) i iste usklađene glase kako slijedi:

 • 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
 • 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje
 • 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
 • 46.23 Trgovina na veliko živim životinjama
 • 46.24 Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama
 • 43.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
 • 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
 • 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlijičnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
 • 46.34 Trgovina na veliko pićima
 • 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
 • 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
 • 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
 • 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
 • 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
 • 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
 • 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
 • 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
 • 46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje
 • 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
 • 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
 • 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
 • 46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
 • 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
 • 46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
 • 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
 • 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
 • 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
 • 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
 • 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
 • 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
 • 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
 • 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
 • 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
 • Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup(osnovna)

 • Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
 • 31.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
 • 32.92 Djalatnosti pakovanja
 • 32.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti,d.n.
 • -Član 9. Djelatnost Preduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju glasi:
 • Vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti
 • Član 10. Preduzeće može obavljati i djelatnosti koje su direktno vezane za djelatnosti utvrđene ovim Statutom, odnosno one koje direktno koriste Preduzeću, poboljšanjem ključnih kapaciteta i finansijskih rezultata Preduzeća u cjelini.
 • Preduzeće može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Markale je naziv za gradsku tržnicu u Sarajevu.

Markale su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Projekat je izrađen 1894. godine pod imenom “Markthalle fur Sarajevo”, a zgrada je bila gotova godinu dana kasnije.

Projektant zgrade tržnice bio je August Butsch, a izgrađena je u neorenesansnom stilu. Ranije su na zgradi tržnice postojali bočni ulazi, a kada su zatvoreni, probijana su današnja dva ulaza, od kojih je prednje pročelje izgrađeno s tri luka, po uzoru na antičku arhitekturu.

U unutrašnjem prostoru, čelično-drvena, rešetkasta konstrukcija svoda, kao i podrumska hladnjača predstavljaju savremenu sliku rješavanja unutrašnjeg prostora. U auli se nalazi sat izrađen u stilu secesije, koji i danas postoji. 

 Zgrada tržnice je nastala kao potreba građana koji bi objedinio trgovinu namirnicama koja je bila intenzivirana zbog izgradnje željezničke stanice. Projekat je izrađen 1894 godine pod imenom „Markthalle fur Sarajevo“, a zgrada je bila gotova godinu dana kasnije. Iako je sam autor projekta nepoznat, arhitektonsko rješenje pročelja zgrade podsjeća na ostale projekte Josipa Vancaša. Na izvedbenim projektima se nalazi potpis August Butsch, ali njegovo djelovanje u BiH ne ukazuje na njega kao projektanta. Zgrada je građena u neorenesansnom stilu i kao takva reprezentira jedno od vrijednijih ostvarenja u toj kategoriji. U unutrašnjem prostoru, čelično-drvena, rešetkasta konstrukcija svoda, kao i podrumska hladnjača predstavljaju suvremenu sliku rješavanja unutarnjeg prostora.

Početkom austrougarske uprave u Bosni nastaju brojni poslovni objekti, naročito u Sarajevu u zoni zapadno od Baščaršije.Težište gradskih centralnih funkcija pomjera se prema zapadu, a pojava Gradskog kolodvora na mjestu današnjeg Trga Oslobođenja tom prostoru daje značaj živog gradskog centra sa brojnim trgovinama. Posebno su bile zastupljene prodavnice mesa i zeleni, te se pojavila potreba zaizgradnjom Gradske tržnice u kojoj bi se organizovala i objedinjavala prodaja prehrambenih proizvoda, odnosno preselili svi mesari i trgovci zeleni iz ulica Franje Josipa, Ferhadije, Ćemaluše, Kujundžiluka i Predimaret.

Time je lokacija već bila predodređena, tako da se idejni projekat zgrade tržnice radi već 1894. godine (nacrti se nalaze u arhivu Zavoda za planiranje  razvoja grada Sarajeva). Predpostavlja se da je projektant Josip Vancaš, mada on na projektima nije potpisan.

Gradska tržnica je otvorena 01.novembra 1895 godine, i sve do danas ima istu namjenu.

O tome su ondašnje novine («Sarajevski list» br.131, 1895.godina 2.nov.) pod naslovom «Otvaranje gradske tržnice» objavile:» Desno i lijevo su dućani za mesare, a sredinu zauzimaju prodavači  zeleni, voća i druge robe...Jučer na dan  1.nov. stupila je gradska tržnica u život i otpočeo javni promet u njoj».

Tržnica je pravougaone osnove (gabarit 46x19,90 m.) sa trijemom od tri traveja na južnom pročelju.Ako se uzme u obzir da se historicizam u svojim razvijenim oblicima javlja u Bosni samo desetak godina ranije, ovu arhitekturu možemo smatrati jednom od najvrijednijih i najkvalitetnijih ostvarenja u kategoriji neorenesanse.

Tržnica je prizemna zgrada sa podrumom po cijeloj površini. Jedinstven prizemni prostor organizovan je  po dužnom i poprečnom osovinom, na čijem je presjecištu stajala fontana, a iznad nje je sa krovne rešetke  visio veliki sat. Ovako velik i svečan prostor, visok skoro osam metara, imao je u oblikovanom smislu karakter javnog prostora, odnosno arhitekturu zatvorenog  trga. Zajedno sa eksterijerom, objekat je bio reprezentativna građevina sa glavnim, trijemom naglašenim ulazom na južnoj strani, te je svojim impozantnim dimenzijama, veličinom unutrašnjeg prostora i bogatom dekorativnom plastikom predstavljao pravi hram trgovine.

Posebno značajan arhitektonski element ovog objekta je njegova drveno-željezna konstrukcija krovišta, koja premošćuje raspon od 18. m. tj. ukupnu širinu objekta.Ovakvih rešetki  je 10., a u arhitekturi Sarajeva ovaj raspon je svojevremeno bio najveći.

Navedene vrijednosti objekta, a posebno krovno rješenje konstrukcijom velikog raspona, razlozi su da je isti registrovan kao istaknuti spomenik kulture graditeljstva u Sarajevu.

Gradska tržnica Markale je sjedište Preduzeća KJKP "Tržnice pijace" d.o.o. Sarajevo.

 

Kontaktirajte nas