Djelatnost

Djelatnost preduzeća je utvrđena Statutom KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo(prečišćeni tekst : OPU-IP 1379/2016 od 29.09.2016. godine)


- Član.8 Djelatnosti preduzeća upisane su u registarOpćinskog suda u Sarajevu, saglasno Klasifikaciji djelatnosti BiH Službeni glasnik BiH, broj47/10) i iste usklađene glase kako slijedi:

 • 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
 • 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje
 • 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
 • 46.23 Trgovina na veliko živim životinjama
 • 46.24 Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama
 • 43.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
 • 46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
 • 46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mlijičnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
 • 46.34 Trgovina na veliko pićima
 • 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
 • 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
 • 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
 • 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
 • 46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
 • 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
 • 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
 • 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
 • 46.44 Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje
 • 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
 • 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
 • 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
 • 46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
 • 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
 • 46.71 Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
 • 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
 • 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
 • 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
 • 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
 • 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
 • 47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
 • 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
 • 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.23 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.24 Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
 • 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
 • 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
 • Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
 • Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
 • 31.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
 • 32.92 Djalatnosti pakovanja
 • 32.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti,d.n.
 • -Član 9. Djelatnost Preduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju glasi:
  Vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti
 • Član 10. Preduzeće može obavljati i djelatnosti koje su direktno vezane za djelatnosti utvrđene ovim Statutom, odnosno one koje direktno koriste Preduzeću, poboljšanjem ključnih kapaciteta i finansijskih rezultata Preduzeća u cjelini.
 • Preduzeće može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.
 

Kontaktirajte nas