Teambuilding uz Rafting na Tari

Uprava Preduzeća je organizovala Teambuilding uz rafting na Tari za radnike uz održavanje radnog sastanka na kome su prezentirani rezultati Preduzeća i budući planovi i aktivnosti.

Direktor je upoznao radnike sa finansijskim pokazateljima za prethodni period te aktuelnim problemima u Preduzeću. Preduzeće posluje pozitivno i blizu je ponavljanja odličnog poslovanja koje je napravljeno u 2017. godini. 

Poslije radnog sastanka održano je druženje uz rafting na rijeci Tari gdje su radnici uz ugodnu atmosferu i druženje u prirodi te spuštanjem u čamcima učvrstili dobre odnose i dobili motivaciju za buduće ispunjavanje radnih obaveza.

Direktor Preduzeća Jasmin Terović je uzeo učešće zajedno sa radnicima te je isprobao i ledene vodopade koji se nalaze u netaknutoj prirodi uz rijeku Taru.