Iluminacija Gradske tržnice "Markale"

Dana 04.07.2018. godine zvanično je puštena u rad nova iluminacija Gradske tržnice "Markale".

Projekat Iluminacije Gradske tržnice Markale je nastavak uljepšavanja Tržnice, na kojoj je u ovoj godini završena i rekonstrukcija fasade,krova a posebno obnova reljefnih detalja na objektu. Rekonstrukcija fasade je rađena pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kako bi ostao izvorni izgled, boja i materijal.

Autor projekta iluminacije je arhitektica Jasmina Memić. Vrijednost zaključenog ugovora iluminacije je 29.464,64 KM  bez PDV-a. Izvođač radova je firma EleCtra d.o.o. Sarajevo koja je izabrana poslije provođenja javnog tendera.

Koncept iluminacije fasade je osvjetljenje detalja što naglašava arhitektonsku i oblikovnu vrijednost objekta

Ukupno je nabavljeno i ugrađeno 98 komada rasvjetnih tijela. Ugrađen je i digitalni uklopni sat koji omogućava više scena iluminacije fasade koji se može programirati automatski ili ručno, odnosno osvjetljenje u prvim noćnim satima ili u kasno noćnim satima te po potrebi nekih manifestacija ili sl. kompletna rasvjeta. Trenutno je programiran da u 2200 sata automatski promijeni način osvjetljenja.

Sva rasvjetna tijela su u LED izvedbi sa specijalnom optikom koja omogućava veliku uštedu u potrošnji električne energije te dug život rasvjetnih tijela.

Pri ugradnji rasvjetnih tijela maksimalno je posvećena pažnja da se ne vide napojni kablovi ili druge instalacije.

Sredstva za provođenje ovog projekta osigurana su iz Budžeta Grada Sarajeva. 

Ovom prilikom Preduzeće se zahvaljuje Gradonacelniku Abdulahi Skaki i Gradu Sarajevu na podršci koju pružaju za ovakve projekte koji uljepšavaju naš Grad.