Obilazak pijaca

Direktor Preduzeća je sa svojim saradnicima obišao pijace Telali i Markale, kako bi sa korisnicima direktno razgovarao o njihovom radu, problemima i drugim aktuelnostima koji se dešavaju u njihovom svakodnevnom obavljanju trgovine.

U razgovoru sa korisnicima usluga zakupa, Direktor je posebnu pažnju posvetio njihovim trenutnim problemima i poboljšanju uslova za rad. Najveći problem je istaknut u nelegalnoj prodaji koja se odvija odmah uz pijacu i to uprkos novom Izmjenama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH koji između ostalog strogo zabranjuje obavljanje trgovine licima koji nisu registrovani. Dalje ističu da nelegalni korisnici mogu drastično spustiti cijene proizvoda jer nemaju nikakvih obaveza prema državi, placarini i dr.

Razgovaralo se i o poboljšanju uslova na pijacama gdje su iskazani neki od tehničkih problema za koje je odmah napravljena dinamika rada, kako bi se što prije otklonile sve smetnje za rad.

Korisnici su iskazali zadovoljstvo na projektima uljepšavanja pijaca, Gradske tržnice, nabavke novih stolova i drvenih kioska i možda najvažnijeg od svega domaćinskim odnosom Uprave prema zakupcima i imovinom Preduzeća.

Predstavnici Preduzeća na čelu sa Direktorom  će narednih dana  razgovarati i sa korisnicima ostalih pijaca sa kojim upravlja ovo Preduzeće.