Obilazak pijaca

Direktor Preduzeća je sa svojim saradnicima obišao pijacu Ciglane koja je najveća pijaca kojom gazduje ovo Preduzeće. Zakupci su izlagali svoje probleme ali i pohvale prema radnicima na ovoj poslovnoj jedinici i domaćinskom odnosu Uprave Preduzeća.

Konstatovano je da je otklonjeno dosta tehničkih problema te je napravljena dinamika daljih radova na ovoj pijaci.

U proteklom periodu urađen je kompletan novi krov nad dijelom pijace, napravljen novi poslovni objekat koji je morao biti izmješten radi biciklističke staze, postavljene su zaštitne mreže od sunce te izvršene adaptacije mnogih poslovnih prostora.

U toku su procedure nabavki za pojačanje rasvjete pijace i prolaza koji građani koriste.

Dosta korisnika posebno prodavača voća i povrća je izrazilo zadovoljstvo sa smanjenjem zakupnine i davanjem magacina na raspolaganju a posebno pomoć pri donešenju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa kojima je zakupcima na stolovima olakšano plaćanje poreza u vidu paušalnog mjesečnog obračuna i ukidanja vođenja trgovačkih knjiga što bi iziskivalo dodatne troškove knjigovođe i dr.

Direktor je uz saradnju Zavoda za zapošljavanje KS isposlovao program subvencioniranja obaveza koje trgovci voća i povrća na stolovima imaju te je izašao javni poziv kojim  će se ova kategorija subvencionirati 200,00 KM mjesečno godinu dana.

Obilasci pijaca će biti nastavljeni i u narednom periodu kako bi se razgovaralo i sa ostalim zakupcima.