Obavještenje o poništenju Javnog oglasa

Na osnovu člana 39. Statuta KJKP“Tržnice-pijace“d.o.o Sarajevo i Odluke o poništenju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme br;3321/18 od 23.10.2018.godine, objavljuje se

 

 

                                              Obavještenje o poništenju

Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

U skladu sa Odlukom o poništenju Javnog oglasa za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme,  br;3321/18 od 23.10.2018.godine, poništava se  Javni oglas za prijem 6/šest/ radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u KJKP”Tržnice-pijace”d.o.o Sarajevo objavljen na web stranici Preduzeća i dnevnom listu „Oslobođenje“ na dan 10.10.2018.godine za  radna mjesta

 

  1. Inkasant, ………………………………………………………….…………...  3 izvršioca
  2. Radnik na tržnici,…………………………………………………..…………   2 izvršioca
  3. Kontrolor tržnih operacija; .............................…………...………………… 1 izvršilac

 

Sve pristigle prijave bit će vraćene kandidatima.