"Tržnice pijace" preduzimaju preventivne mjere u borbi protiv Korona virusa

"Tržnice pijace" preduzimaju preventivne mjere u borbi protiv Korona virusa. Radnici na održavanju objekata pojačali su čišćenje svih površina koje su izložene te se dodatno prska dezinficionim sredstvima koji pomažu pri suzbijanju virusa, bakterija i dr.

Radnici koriste rukavice i maske pri naplati usluga te potiču zakupce na korištenje istih ali i da povećaju higijenske uslove te smanje grupna okupljanja ili druženja. 

Na svim oglasnim tablama su postavljene upute o zaštiti protiv Korona virusa sa slikovito opisanim mjerama koje se trebaju poduzeti.

Preduzeće je osnovalo i krizni štab koji rukovodi svim preventivnim mjerama koje se provode a koji će biti u stalnom kontaktu sa kriznim štabom na nivou resornog ministarstva te prenositi sve buduće mjere zaštite ili bitnih obavještenja.

Stanovništvu se preporučuje pridržavanje mjera opšte i lične higijene (redovno pranje ruku sapunom i toplom vodom ili dezinfekcija alkoholom, ukoliko kišete i kašljete potrebno je usta prekriti maramicom ili savijenim laktom, izbjegavati bliski kontakt sa osobom koja ima respiratorne simptome – prehladu ili bolest nalik na gripu, održavanje higijene okoline, odnosno čišćenje i  dezinfekcija površina, predmeta, igračaka, provjetravanje prostorija, temeljito iskuhavanje jaja i mesa, izbjegavanje nezaštićenih kontakata sa domaćim ili divljim životinjama.)