Radna posjeta predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar

Radna posjeta predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Sejada Đoze KJKP "Tržnice i pijace". Predstavnici Tržnica   su iznijeli svoje probleme i planove a koji su usko vezani sa Općinom Centar uzevši u obzir da se najveća poslovna jedinica "Ciglane" nalazi na ovoj Općini ali i PJ Gradska tržnica "Markale" koja je historijski spomenik i nezaobilazna atrakcija za sve turiste koji posjećuju Sarajevo i Općinu Centar.

Dogovoreni su mnogi zajednički projekti, unaprijeđene saradnje ali i pronalaženje pomoći za trgovce koji rade na pijacama u ovoj Općini. Tržnice imaju dovoljno kapaciteta da u budućem periodu zajedno sa predstavnicima Općine usluže sve domaće proizvođače voća i povrća sa ove Općine a što će biti predmet  dalje saradnje kao jedan od vidova pomoći prema domaćim proizvođačima.