Obilježena godišnjica stradanja 43 Sarajlija na Markalamacivilima

Dana 28.08.2023. godine, obilježena je 28. godišnjica zločina koji se desio ispred Gradske tržnice Markale.

Sa srpskih položaja 28. augusta 1995. godine ispaljena je granata koja je na Markalama ubila 43, a teško ranila 84 civila.

Povodom obilježavanja godišnjice položeno je cvijeće od strane porodica ubijenih, mnogobrojnih delegacija, udruženja, općina te predstavnika KJKP "Tržnice pijace" d.o.o. Sarajevo.

Tog tragičnog dana, od minobacačke granate ispaljene iz pravca Trebevića, ubijeni su: Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglija, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.